Mange ledige bijobbar i Hardanger

Mangel på bier kan gjera fruktbare Hardanger 30 prosent mindre fruktbar. Rekruttering av birøktarar sviktar, og smittefare kompliserer melder Bergens Tidende


Les mer

Leave a Reply