Åpen yngelråte i Aust-Agder

Det har blitt oppdaget åpen yngelråte i Aust-Agder. Mattilsynet har innført flytterestriksjoner i hele fylket.

Dette melder Norges Birøkterlag på Facebook siden sin.

Birøktere med mistanke om utbrudd eller som allerede har flyttet ut av området bes snarest om å melde til sitt lokale distriktskontor på tlf 06040.

Leave a Reply