Om Bilex

Dette oppslagsverket startet som en samling notater for meg selv, og jeg hadde ikke planer om å lage noe oppslagsverk for andre. Men som med andre prosjekter jeg har holdt på med, så har det utviklet seg underveis og jeg så etterhvert at dette kunne være til nytte for flere.

Jeg er en fersk birøkter med svært kort erfaring. Jeg leste riktignok mange bøker om birøkt (både norske og engelske) før jeg selv ble birøkter, og var daglig innom amerikanske nettforum hvor aktiviteten var stor. Men etter at jeg fikk mine egne biler fant jeg raskt ut at det tar en god del år før en blir erfaren.

I to år har jeg hatt en blogg hvor jeg skriver om min birøkterhverdag. Her deler jeg mine erfaringer og fadeser med de
som titter innom. Jeg har med tiden fått mange positive tilbakemeldinger fra ferske birøktere som har savnet norske nettsider om birøkt. Og kanskje har jeg med min korte erfaring klart å belyse mye av det en fersk birøkter lurer på. Det er lett å glemme alt en sylfersk birøkter lurer på når en åpner bikuba alene for første gang.

Videre har jeg selv erfart at det kan være svært vanskelig å finne tilbake til konkrete opplysninger i bøkene selv om jeg vet jeg har lest om det her tidligere. Indeksene har nok ikke blitt spesielt høyt prioritert i de bøkene jeg har lest. De fungerer godt når en leser dem fra perm til perm, men det er ikke alltid lett å finne tilbake.

Jeg har derfor dristet meg til å begynne på dette prosjektet med et norsk oppslagsverk for birøktere. Målet er å gi korte sammenfatninger av temaene. Trenger man mer dyptgående informasjon bør en lese i lærebøkene. Boka egner seg spesielt godt når en har lest om noe tidligere men trenger en kjapp oppfriskning. Det er med andre ord ikke en erstatning for lærebøkene men et hjelpemiddel.

Det er klart at jeg med dette gaper svært høyt, og jeg har for lengst skjønt at det vil ta årevis om jeg på egenhånd skal lage et komplett oppslagsverk. Jeg har derfor bestemt meg for å publisere Bilex nå selv om flere sentrale temaer mangler.

Jeg har prøvd å henvise til kildene der jeg husker hvor jeg har ting fra. Jeg har likevel gjort et viktig unntak hva gjelder to av kildene mine. Det er bøkene til Rolf Lunder (Praktisk birøkt) og Egil Villumstad (Birøkt som hobby og næring). Disse har jeg lest mye i og de har dannet grunnlaget for det jeg kan om birøkt. Der hvor jeg
regner med at et emne er allmen kunnskap og ikke spesielt for akkurat disse bøkene har jeg ikke henvist til kildene selv om jeg sannsynligvis leste om det her første gangen.

om bier og birøkt