Tag Archives: forskning

CT-maskin for bikuber.

Forskere har nå begynt å bruke CT-maskiner (wikipedia) for å forske på biers liv uten å forstyrre biene. Det er forskere fra Sveits og Storbritania som har kommet fra til denne metoden. Bikuben blir scannet hvert 90. sekund. Dette gir dermed et godt bilde av bienes forflyttning. Det skal og være mulig å identifisere dronningen og følge henne fra bilde til bilde. Forskerene jobber selvsagt også å forbrede bilder til å kunne bedre si noe om nivå av pollen og honning. I framtiden håper de også på å lage datamodeller som forteller noe om når nivået av parasitter når kritisk nivå.

Artikkelen kan sees hos BBC her.

Varme bier

Richard Hammond mest kjent fra tv-serien TopGear, er vertskap for programmet «Richard Hammond’s Invisible Worlds» I episoden som kommer tirsdag 23 mars tar de for seg temaet varme bier. Programmet vil handle om forskningen til professor Jürgen Tautz. Han er kjent for boka «The Buzz about bees» En av hans påstander er at det finne en type bier som har en spesiell varmefunksjon i kuben. Disse kan f.eks øke kroppstemperaturen helt opp til 44 grader.

Episoden vil bli å se for de som får inn BBC på tv’n 23 mars kl 21.00. Det skal og være visse muligheter til å se dette online.